Jarmark

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza rzemieślników i kramarzy do udziału w Jarmarku Rzemiosł Dawnych w ramach Oblężenia Malborka - jednej z największych i najstarszych plenerowych imprez historycznych w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 21– 23 lipca.

Dla kogo propozycja?
Dla rzemieślników i kramarzy - osób indywidualnych, grup nieformalnych oraz podmiotów posiadających osobowość prawną (organizacji pozarządowych, firm komercyjnych, spółdzielni) zajmujących się szeroko pojętym odtwórstwem średniowiecznym.

Szczególną wartością dodaną będzie prezentacja warsztatu i rzemiosła na oczach zwiedzających.

Co zapewniamy:

  • możliwość wystawienia kramu w sercu największej twierdzy średniowiecznej Europy.
  • wyżywienie w dniach 21 – 23 lipca (dla 2 osób na stoisku i dla pierwszych 30 wystawców)
  • słomę, drewno ogniskowe, dostęp do kontenerów sanitarnych

Po godzinach dostępności Jarmarku dla zwiedzających zamykamy bramy Międzymurza, nikt niepożądany nie będzie miał dostępu do tej przestrzeni i naszych obozów.

Czego wymagamy:

Utrzymywania stoisk w konwencji historycznej pod względem namiotu, aranżacji wystroju i ubioru obsługi.
Współczesne namioty czy pawilony ogrodowe są niedopuszczalne.

Przestrzegania zapisów Regulaminu

Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku zobowiązani są do przyjazdu najpóźniej w piątek, o godzinie 8.00. Gotowość Jarmarku i otwarcie dla zwiedzających określa się na piątek 21 lipca, godzinę 10.00.

W związku z turystycznym charakterem imprezy, dopuszczone jest posiadanie na stoiskach przedmiotów o charakterze pamiątkowym – stylizowanym na historyczne, pod warunkiem że mają one charakter rękodzieła, wykluczony jest asortyment typowych zabawek i pamiątek produkowanych przemysłowo (drewniane łuki, plastikowe mieczyki, tekturowe hełmy, tarcze itp.), przedmioty stylizowane muszą być zgromadzone w jednym miejscu, jednoznacznie oddzielone kontekstowo od ekspozycji rekonstrukcyjnej.

UWAGA! Osoby które nadeślą zgłoszenie do dnia 30 czerwca zostaną zwolnione z opłaty kupieckiej (200 zł)!


Kontakt z osobą odpowiedzialną za Jarmark:


Iwona Orszulak

tel. (055) 647 09 96; 604-872-222

promocja@zamek.malbork.pl