Program
10.00-20.00 Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych (5)
10.00-20.00

Na stylizowanych straganach i zaaranżowanych warsztatach prezentować swoje dzieła będą rzemieślnicy z Polski i z zagranicy. Będą bursztynnicy, rzeźbiarze, malarze, piekarze, bartnicy, kowale, stolarze, garncarze, rusznikarze, łucznicy i drukarze. Każdy będzie mógł zaspokoić głód i pragnienie w stylizowanych karczmach serwujących miód pitny i przeróżne jadło.