Program
14.00-14.30 Teatr średniowieczny (7)
14.00-14.30

Scena pacynkowa- przedzamcze "Tymoteusz wśród Ptaków”