Program
15.30-16.00 Teatrzyk dla dzieci (2)
15.30-16.00

Gród dziecięcy - przedstawienie stolikowe
„O dzielnym rycerzu i smoku”