Program
15.30-16.00 Turniej sprawności rycerskiej (6)
15.30-16.00