Program
17.30-18.00 Teatrzyk dla dzieci (7)
17.30-18.00

Przedzamcze
Tymoteusz wśród Ptaków