Program
12.00-12.30 Turniej sprawności rycerskiej (6)
12.00-12.30