Program
18.00-18.30 Turniej sprawności rycerskiej (6)
18.00-18.30