Program
18.30-19.00 Teatrzyk dla dzieci (7)
18.30-19.00