Program
14.00-14.30 Turniej sprawności rycerskiej (6)
14.00-14.30