Program
16.00-16.30 Turniej sprawności rycerskiej (6)
16.00-16.30