JARMARK

Jarmark

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza rzemieślników i kramarzy do udziału w Jarmarku Rzemiosł Dawnych w ramach Oblężenia Malborka – jednej z największych i najstarszych plenerowych imprez historycznych w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 19 – 21 lipca 2019.

Dla kogo propozycja?

Dla rzemieślników i kramarzy – osób indywidualnych, grup nieformalnych oraz podmiotów posiadających osobowość prawną (organizacji pozarządowych, firm komercyjnych, spółdzielni) zajmujących się szeroko pojętym odtwórstwem średniowiecznym. Szczególną wartością dodaną będzie prezentacja warsztatu i rzemiosła na oczach zwiedzających.

Co zapewniamy?

– możliwość wystawienia kramu w sercu największej twierdzy średniowiecznej Europy.
– słomę, drewno ogniskowe, dostęp do kontenerów sanitarnych

Po godzinach dostępności Jarmarku dla zwiedzających zamykamy bramy Międzymurza, nikt niepożądany nie będzie miał dostępu do tej przestrzeni i naszych obozów.

Czego wymagamy?

Utrzymywania stoisk w konwencji historycznej pod względem namiotu, aranżacji wystroju i ubioru obsługi.
Współczesne namioty czy pawilony ogrodowe są niedopuszczalne.

Przestrzegania zapisów Regulaminu

Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku zobowiązani są do przyjazdu najpóźniej w piątek, o godzinie 8.00. Gotowość Jarmarku i otwarcie dla zwiedzających określa się na piątek 19 lipca, godzinę 10.00.

W związku z turystycznym charakterem imprezy, dopuszczone jest posiadanie na stoiskach przedmiotów o charakterze pamiątkowym – stylizowanym na historyczne, pod warunkiem że mają one charakter rękodzieła, wykluczony jest asortyment typowych zabawek i pamiątek produkowanych przemysłowo (drewniane łuki, plastikowe mieczyki, tekturowe hełmy, tarcze itp.), przedmioty stylizowane muszą być zgromadzone w jednym miejscu, jednoznacznie oddzielone kontekstowo od ekspozycji rekonstrukcyjnej.

Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za Jarmark:
Iwona Orszulak tel. 725-622-001 promocja@zamek.malbork.pl

Muzeum Zamkowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

Informacja turystyczna
+48 55 647 09 78
+48 55 647 90 02

Akredytacje medialne 2018
Trwają zgłoszenia akredytacyjne na
„Oblężenie Malborka”

Należy wypełnić zamieszczony w linku formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres e-mail: akredytacje@um.malbork.pl

Akredytacje